SSL + EMAIL HOSTING

Bảng giá SSL

Positive SSL
219.000 đ/Năm
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký
Positive SSL Multi-domain
1.339.000 đ/Năm
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký
Positive SSL Wildcard
2.219.000 đ/Năm
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký
Comodo EV SSL
480.000 đ/tháng
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký

Bảng giá email hosting