SSL + EMAIL HOSTING

Bảng giá SSL

Positive SSL
219.000 đ/Năm
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký
Positive SSL Multi-domain
1.339.000 đ/Năm
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký
Positive SSL Wildcard
2.219.000 đ/Năm
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký
Comodo EV SSL
480.000 đ/tháng
 • Phí cài đặt
 • Chứng thực
 • Số domain được bảo mật
 • Trust level
 • Thời hạn đăng ký

Bảng giá email hosting

GÓI I
100.000 đ/tháng
 • Dung lượng:
 • Email Account:
 • Webmail /POP/IMAP:
 • Anti Spam, Anti Virus, firewall:
 • Email Admin Control Panel:
 • Email Forwarders:
GÓI II
180.000 đ/tháng
 • Dung lượng:
 • Email Account:
 • Webmail/POP/IMAP:
 • Anti Spam, Anti Virus, firewall:
 • Email Admin Control Panel:
 • Email Forwarders:
GÓI III
300.000 đ/tháng
 • Dung lượng:
 • Email Account:
 • Webmail/POP/IMAP:
 • Anti Spam, Anti Virus, firewall:
 • Email Admin Control Panel:
 • Email Forwarders:
GÓI IV
550.000 đ/tháng
 • Dung lượng:
 • Email Account:
 • Webmail/POP/IMAP:
 • Anti Spam, Anti Virus, firewall:
 • Email Admin Control Panel:
 • Email Forwarders: