Bảng giá hosting

STANDARD
180.000 đ/tháng
 • Dung lượng
 • Băng thông
 • My SQL
 • Subdomain
 • Addon Domain
 • Alias/Park domains
 • Emails
 • Email Forwarders
 • FTP Accounts
PRO
280.000 đ/tháng
 • Dung lượng
 • Băng thông
 • My SQL
 • Subdomain
 • Addon Domain
 • Alias/Park domains
 • Emails
 • Email Forwarders
 • FTP Accounts
E-COMMERCE
480.000 đ/tháng
 • Dung lượng
 • Băng thông
 • My SQL
 • Subdomain
 • Addon Domain
 • Alias/Park domains
 • Emails
 • Email Forwarders
 • FTP Accounts

Bảng giá VPS

START
500.000 đ/tháng
 • CPU : 1
 • RAM : 1GB
 • SSD : 20GB
SMALL
700.000 đ/tháng
 • CPU : 2
 • RAM : 2GB
 • SSD : 20GB
MEDIUM
1.400.000 đ/tháng
 • CPU : 4
 • RAM : 4GB
 • SSD : 40GB
LARGE
1.600.000 đ/tháng
 • CPU : 6
 • RAM : 6GB
 • SSD : 40GB
XLARGE
1.900.000 đ/tháng
 • CPU : 8
 • RAM : 8GB
 • SSD : 40GB